อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง คืออาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้ โดยไม่ติดขัด และสามารถให้สารอาหารและพลังงานที่เพียงพอต่อร่างกายของผู้ป่วย

ปริมาณของวัตถุดิบควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือตามใบแพทย์สั่ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไมเพียงพอ หรือเกินความจำเป็น สูตรอาหารปั่นผสมของผุ้ป่วยไตฟอกนั้น ควรมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

และในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละครั้ง้องคำนึงถึงความสะอาด และเมื่อทำออกมาแล้วควรรับประทานให้หมดทันที

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาล !

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ในการผิตหรือปรุงอาหารนั้น ต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

เนื่องจากอาหารปั่นผสมนั้น จะต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย และคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด สุขลักษณะเป็นอย่างมาก เราจึงปรุงอาหารในห้องปลอดเชื้อ ของทางโรงพยาบาลโดยตรง จึงรับรองได้ว่า ขั้นตอนในการผฃิตนั้น จะสะอาดและผู้ป่วย สามารถรับประทานอาหารทางสายยางได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้เรายังคำนวณของสัดส่วนของวัตถุดิบ และยังควบคุมการผลิตโดยนักโภชนาการโดยตรง เพื่อให้อาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และให้พลังงานสูง

สูตรอาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่ได้ประโยชน์ครบถ้วน !

เนื่องจากร่างกายของคนเราต้องการสารอาหารที่ต้องครบ 5 หมู่ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง เช่นเดียวกันในผู้ป่วยที่ไม่สามรถรับประทานอาหารเองได้ ก้ต้องมีวิธีการให้อาหาร นั่นก็คือทางสายยาง ที่เราเห็นกันทุกวันนี้

ในการรับประทานอาารของคนทั่วไป จะมีมือเช้า มื้อกลางวัน และมือเย็น เราควรแบ่งรับประทานตามสัดส่วน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย

สูตรอาหารที่ให้ทางสายยาง แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สูตรน้ำผสมนมผง สูตรอาหารปั่นผสม สูตรอาหารสำเร็จรูป แต่อาหารทางสายยางทั้ง 3 ชนิดนี้ ต้องรับประทานทันที แต่สูตรจะสามารถเก็บได้นานถึง 24 ชั่วโมง